Vormgeven aan mijn bestaan

Verkennen van belangrijke levensthema's
 • Focus

  Belangrijke levensvragen
  Manieren om met deze vragen om te gaan
  Vormgeven aan je leven vanuit jouw waarden en drijfveren
 • Doel

  Bewust worden van belangrijke levensthema's, ze durven aangaan en je leven daarnaar inrichten
 • Opbouw

  • Bewust worden van grote levensthema's
  • Verkennen hoe je ermee omgaat en hoe je deze thema's op een veilige manier in de ogen kan kijken
  • Je waarden, drijfveren en verlangens ontdekken 
  • Je leven inrichten naar je eigen waarden en levensvisie 
  • Bonusmateriaal
 • Doelgroep

  Adolescenten
  Volwassenen

Welkom

Het is een opdracht voor ons allemaal om ons bestaan vorm te geven op een manier die ons doet voelen dat het leven zinvol en de moeite waard is. 

Vormgeven aan ons leven doen we volgens bepaalde waarden en principes die ons kunnen helpen om het leven uit te bouwen dat we willen en waar we ons vrij en met voldoening in kunnen bewegen.

Deze opdracht kan soms zwaar wegen. Toch is het belangrijk om stil te staan bij ons leven en de grote levensvragen aan te gaan. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat mensen die het leven zinvol ervaren zich zowel mentaal als lichamelijk beter voelen. Een gebrek aan zingeving daarentegen kan leiden tot verschillende (psychische) klachten, zoals burn-out en depressie.
Enkel wanneer we durven kijken naar het leven - soms tegen de zon in - worden we geïnspireerd om vollediger, zinvoller en meer verbonden door het leven te gaan. Kom jij mee kijken?  In deze module laten we jou stilstaan bij belangrijke levensthema's. We helpen je om deze thema's in de ogen te durven kijken en te reflecteren over je eigen leven: hoe heb je je leven tot hiertoe ingericht en wat kan (of wil) je veranderen naar de toekomst toe?

Je wordt gestimuleerd om bewuste keuzes te maken vanuit die waarden die voor jou belangrijk zijn, zodat je authentiek in het leven kan staan. Verder wordt je ook aangemoedigd om verantwoordelijkheid op te nemen voor je eigen doen en laten.


Ontwikkeld door

Claude Missiaen

MASTER KLIN. PSYCHOLOGIE
Cliëntgericht, Existentieel en Focus-Oriented psychotherapeut & supervisor. 35 jaar klinische ervaring.
Verbonden aan diverse opleidingscentra in Vlaanderen, Nederland en Polen.

Lynn Van den Eynde

MASTER KLIN. PSYCHOLOGIE
Cliëntgericht, Emotion-Focused psychotherapeute.
Ruim 9 jaar klinische ervaring.

Hoe ga je te werk?

We onderscheiden in deze modules 4 secties die je zullen helpen om op een authentieke manier vorm te geven aan je bestaan. Je kan kiezen hoe je dit aanpakt. Ofwel volg je de volgorde die wij voorstellen of je gaat ineens naar de sectie die jou het meeste aanspreekt.

Elke sectie is opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Afhankelijk van het icoontje is dit een video, tekst, opdracht, vragenlijst,... De inhoud van de bouwsteen wordt zichtbaar als je klikt op het icoontje. Voor de meeste bouwstenen is ook een printbare pdf-versie voorzien, gemarkeerd met een paperclipje.

Telkens je een bouwsteen hebt afgewerkt, verschijnt een vinkje. Op die manier behoud je het overzicht van hetgeen je al doorlopen hebt. De module blijft voor jou toegankelijk via je persoonlijke logingegevens, ook als je je therapie hebt beëindigd.

Sectie 5 bevat bonusmateriaal, voor als je er niet genoeg van kan krijgen. In de laatste sectie kan je je feedback kwijt over deze module.
Created with