Welkom op het
QIT-platform voor
online zelfhulp

Op dit platform vind je online modules die jouw verandering of herstel kunnen stimuleren en je mentaal welzijn helpen versterken. Ze zetten je aan om zelf de handen uit de mouwen te steken en aan je persoonlijke groei te werken.

De thema’s die in de modules aan bod komen, zijn voor de meeste mensen erg herkenbaar. Het gaat om levensthema’s waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Voel je vrij om te gaan grasduinen in de catalogus en die modules te doorlopen die aansluiten bij jouw noden of interesses. 

De modules zijn zo opgebouwd dat je ze op je eigen tempo kan doorlopen en in de volgorde die het best aansluit bij jouw voorkeur en behoefte. Ze bevatten niet enkel informatie, maar ook allerlei oefeningen om je bepaalde vaardigheden meer eigen te maken. Er is ook heel wat bonusmateriaal beschikbaar, zoals illustratieve filmpjes, boekentips en verwijzingen naar bruikbare apps.

Ook je hulpverlener kan, in dialoog met jou, bepaalde modules selecteren die aansluiten bij jouw persoonlijk proces en je therapeutische winst helpen verzilveren. De link naar deze modules wordt dan eenvoudig toegevoegd aan je zorgtraject.

We wensen je veel succes en een boeiende ontdekkingstocht!
Write your awesome label here.

Veilige leeromgeving

Het online zelfhulpaanbod is gekoppeld aan het digitaal platform QIT online. Om toegang te krijgen tot de modules maak je eenmalig een account aan. Je kan hiervoor dezelfde logingegevens gebruiken als voor je QIT-account. 
Het aanmaken van een account is nodig om je persoonlijke voortgang doorheen de modules bij te houden. Secties die je doorlopen hebt, worden automatisch aangevinkt. Met je persoonlijk account behoud je steeds toegang tot de leeromgeving, ook als je therapie is afgerond.

Uitgevoerde oefeningen of opdrachten, ingevulde vragenlijsten of ander werkmateriaal worden niet automatisch bewaard in onze database en zijn ook niet rechtstreeks toegankelijk voor je hulpverlener. Jij behoudt de regie over je huiswerk.

Flexibel inpasbaar in zorgtraject

De modules kunnen eenvoudig aan je zorgtraject  worden toegevoegd. In het trajectoverzicht in QIT online verschijnen de modules die je hulpverlener voor jou heeft klaargezet. Door op de link te klikken, word je automatisch naar de voor jou geselecteerde module geleid.

Wil je je werkmateriaal graag delen met je hulpverlener? Dan kan je dit downloaden en afprinten of op je lokale schijf bewaren. Ofwel neem je je geprinte documenten mee naar de therapiesessie, ofwel laad je deze op via de documententool in je QIT-account.

Zo kan je hulpverlener opvolgen waarmee je thuis aan het werk bent gegaan en kan dit een vervolg krijgen in de therapiesessies.

Maatwerk

Inhoudelijk ligt de focus van de modules op groeiprocessen die voor de meeste cliënten herkenbaar zijn en op een gegeven moment in therapie aan de orde zijn.

Je hulpverlener verkent samen met jou welk type zelfhulp in welke fase van je zorgtraject aangewezen is. Therapie is immers maatwerk.
Elke module bestaat uit verschillende bouwstenen die je op een bepaalde manier aan de slag laten gaan met het betreffende proces: teksten, filmpjes, reflectie-opdrachten, oefeningen,... Zo kan je ontdekken welke ingangspoort het best werkt voor jou. 

Wegwijzer

Hoe vind ik de geschikte module?

De modules zijn opgebouwd rond specifieke processen die voor de meeste cliënten herkenbaar zijn. Ze sluiten aan bij hetgeen in de meeste zorgtrajecten op een gegeven moment aan de orde is. In de catalogus vind je een overzicht van deze processen met een beknopte omschrijving. Een zoekfunctie maakt je wegwijs doorheen de catalogus.

Waaruit bestaat een online module? 

De modules zijn opgedeeld in verschillende secties of onderdelen. Deze weerspiegelen de opeenvolgende stappen in een proces, maar ze hoeven niet in een vaste volgorde worden doorlopen.
Elke sectie bestaat uit diverse bouwstenen: teksten, filmpjes, oefeningen, vragenlijsten, reflectie-opdrachten, getuigenissen,... Ze bieden de mogelijkheid om op verschillende manieren met het betreffende proces aan de slag te gaan. 

Hoe kan online zelfhulp gecombineerd worden met therapie?

De modules kunnen eenvoudig ingepast worden in het zorgtraject. Zowel een volledige module als een afzonderlijke sectie kunnen worden toegevoegd aan het zorgtraject. Als cliënt zie je de betreffende link in de trajectbalk van je QIT-account verschijnen en word je automatisch naar de juiste inhoud geleid. 
Uitgevoerde oefeningen of opdrachten, ingevulde vragenlijsten of ander werkmateriaal kan je opladen via de documenten functie en vervolgens delen met je therapeut. Ze kunnen natuurlijk ook op papier worden uitgevoerd en meegenomen naar de sessie.
GETUIGENISSEN

Wat cliënten vertellen over de online modules

Ik wil ook graag buiten de therapiesessies aan de slag gaan met de moeilijkheden die ik ondervind. Het helpt dat mijn therapeut me naar de geschikte tools gidst die aansluiten bij mijn proces. Er is natuurlijk veel op het internet te vinden, maar je kan hier makkelijk in verdwalen en je weet ook niet of het een kwaliteitsvol aanbod is.

 - Sofie

Ik vind het heel waardevol dat de modules bestaan uit een rijke waaier van online zelfhulp. Soms heb ik zin om meer te lezen over een proces, maar op andere momenten heb ik nood aan meer ondersteuning via geleide oefeningen. Het is goed dat je kan kiezen waar je het meest nood aan hebt en hoeveel tijd je eraan spendeert. Je kan zelf je online zelfhulp menu samenstellen.

- Bert

Created with